Automaty spawalnicze AutoArc

Spawanie detali o prostej, powtarzalnej geometrii, w wysokich seriach to zadanie dla automatów spawalniczych, takich jak AutoArc

Doskonałym tego przykładem jest kompaktowy automat AutoArc_α ze stołem rewolwerowym do spawania metodą TIG nierdzewnych słupków balustradowych. Dosokonała jakość spoin i  przemyślana funkcjonalność pozwala wydajnie produkować dedykowane detale. 

Najważniejsze cechy AutoArc_α:

 • Gwarantowana wysoka wydajność produkcyjna
 • Najwyższa jakość spoin
 • Możliwość regulacji wysokości detalu
 • Możliwość zmiennej średnicy podstaw (blach)
 • Intuicyjna obsługa - dotykowy panel HMI
 • Logowanie operatorów, wyświetlanie statusów i alarmów
 • Programowalna ilość stopni obrotu gniazda (regulacja co 1 stopień, bez ograniczeń),
 • Programowalny czas przytrzymania obrotu podczas zajarzenia łuku (co 0,1 sek)
 • Programowalny czas wygaszenia łuku
 • Możliwość dospawania końca serii (np. 2, 3 lub 4 pozostałe sztuki)
 • Licznik sztuk
 • Regulacja palnika w 3 osiach
 • Palnik chłodzony cieczą
 • Tryb ręczny i automatyczny
 • Funkcja symulacji spawania
 • Niezawodność działania

Zobacz film z realizacji automatu AutoArc_α

W celu stworzenia najlepszego automatu AutoArc do spawania Twoich detali, zasięgnij kontaktu z nami!

Dlaczego warto?

 • Wnikliwa analiza potrzeb
 • Kompleksowe wdrożenie i przeszkolenie załogi
 • Oszczędność miejsca
 • Stworzenie "uszytego na miarę" dedykowanego automatu
 • Stała, wysoka jakość i wydajność produkowanych detali
 • Stałe wsparcie techniczne i profesjonalny serwis